Tepny naší země

Cyklus dokumentárních filmů ukazuje život pod hladinou našich řek. Od pramene až k ústí řek představí i historické události a zajímavosti v okolí jejich břehů.

Délka jednotlivých dílů je 27 min.

1. díl Řeka Úpa

Uvidíte v něm nejen život pod hladinou řeky ale i mnohé na jejích březích. Vyrobeno v roce 2004.

Ocenění:

2004 MFFPF Bělehrad (Slovinsko) - Cena za autorský přínos

2004 Agrofilm Nitra (Slovensko) - Cena rektora slovenské Zemědělské university v Nitre

2004 MFF Paf Tachov - 1. cena (profesionální video)

2004 Techfilm Hradec Králové - Cena mezinárodní poroty

2004 Litomyšlská lilie - 1. cena (kategorie historické a vlastivědné snímky)

2. díl Lososí řeka Kamenice

O řece Kamenici, o lososech žijících v této řece. Také o okolí a o historii. Vyrobeno v roce 2005.

Ocenění:

2006 MFF Golden Dolphin Moskva (Rusko)- 1. cena (za kameru), nominace na Grand Prix

2005 Agrofilm Nitra (Slovensko) - 2. cena (dokument)

2005 MFF Paf Tachov - 1. cena (profesionální video), Cena Svazu potápěčů ČR

2005 MFF VODA MOŘE OCEÁNY - Nejlepší český film

2005 Techfilm Hradec Králové - Cena mezinárodní poroty

3. díl Řeka Metuje

Představená od pramene až po její ústí. Uvidíte významné události na jejich březích a život pod její hladinou. Vyrobeno v roce 2006

Ocenění:

2007 MFPF Pelagos (Itálie) - 1. cena

2007 MFF WFO Puchalski (Polsko) - speciální cena

2006 MFPF Vysoké Tatry (Slovensko) - 1. cena (film a video)

2006 Agrofilm Nitra (Slovensko) - Cena za autorský přínos

2006 MFF VODA MOŘE OCEÁNY - Nejlepší český film

2006 MFF Paf Tachov - 1. cena (profesionální video), Cena diváků

4. díl Kamenice v Jizerských horách

Dokument o řece pramenící v Jizerských horách. Také o jejím okolí a historii. Vyrobeno v roce 2006.

Ocenění:

2007 MFF Paf Tachov - Grand Prix

Novinky

Aktuálně je většina filmů ke zhlédnutí na YouTube:

Snmek obrazovky 2024 01 23 161321

Doporučujeme

Připravil jsem pro Vás první upoutávku na přírodopisný film KRKONOŠE - živá pokladnice přírody